Home / Artykuły / Pozasądowe postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym

Pozasądowe postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym

08 kwietnia 2020 0 527

Pozasądowe postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym

            Stoisz przed dylematem, czy podjąć ryzyko i wytoczyć powództwo przeciwko swojemu przeciwnikowi czy lepiej zrezygnować z dochodzenia swoich roszczeń i „odpuścić”, mając na uwadze, że korespondencja z przeciwnikiem nie przyniosła żadnego rezultatu? Mamy dla Ciebie bezpieczne rozwiązanie, o ile Twoim przeciwnikiem jest podmiot rynku finansowego, czyli m.in. zakład ubezpieczeń, bank, fundusz inwestycyjny lub firma inwestycyjna.

            Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązania sporu z podmiotem rynku finansowego to postępowanie polubowne przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego z inicjatywy poszkodowanego, który doznał szkody w następstwie działań podjętych przez podmiot rynku finansowego, sprzecznych przede wszystkim z zawartą przez strony umową. Chodzi nie tylko o szkodę majątkową. W postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym możliwe jest bowiem skuteczne dochodzenie także roszczenia o zapłatę przez podmiot rynku finansowego zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Postępowanie polubowne przed Rzecznikiem Finansowym przebiega w ten sposób, że uprzednio Rzecznik Finansowy zapoznaje się ze stanowiskami obu stron sporu w oparciu o przedłożoną mu przez strony sporu dokumentację. Na tym etapie Rzecznik Finansowy może wzywać obie strony sporu do przedłożenia dodatkowych dokumentów stanowiących dowody w sprawie, które są niezbędne dla wypracowania przez Rzecznika Finansowego poglądu w sprawie. Po dokonaniu oceny spornych zagadnień w sporze pomiędzy poszkodowanym a podmiotem rynku finansowego Rzecznik Finansowy pomaga stronom sporu zbliżyć stanowiska i znaleźć rozwiązanie sporu, w tym poprzez przedstawienie propozycji jego rozwiązania.

            Doświadczenie kancelarii w tego typu sporach rozstrzyganych w postępowaniach pozasądowych przed Rzecznikiem Finansowym pozwala na stwierdzenie, że opisana wyżej procedura polubowna niejednokrotnie stwarza warunki do zawarcia ugody z podmiotem rynku finansowego na warunkach korzystnych dla poszkodowanego, a co najważniejsze - bez konieczności podejmowania ryzyka procesowego związanego z wytaczaniem powództwa. Zainicjowanie postępowania pozasądowego przed Rzecznikiem Finansowym generuje natomiast symboliczne koszty w kwocie 50 zł od każdego z roszczeń zgłoszonych we wniosku inicjującym postępowanie.

Opracowała: apl. adw. Magdalena Grzechac

Zatwierdził: adwokat Piotr Bańczyk

 

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2

40-013 Katowice
tel.32 209-09-71

tel/fax 32 225-17-83
tel. 603-604-989
mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl
www.piotrbanczyk.pl

 

 

 

           

 


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11888
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020