Home / Artykuły / Powrót do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w nadchodzącym roku szkolnym na 1 września 2021 roku.

Powrót do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w nadchodzącym roku szkolnym na 1 września 2021 roku.

01 września 2021 0 878

   Zasady zakrywania ust i nosa w związku z sytuacja epidemiologiczną zostały uregulowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

   Zgodnie z Rozporządzeniem, o czym każdy zdołał się już przekonać, nakaz zasłaniania ust i nosa dotyczy miejsc ogólnodostępnych w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, m.in. takich jak ośrodki kulturalne, oświatowe, nauki i wychowania. Wyjątkiem od powyższej zasady było nieobjęcie obowiązkiem noszenia maseczek dzieci do ukończenia piątego roku życia, uczniów szkół oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz osób zatrudnionych w przedszkolach, szkole lub innej placówce oświatowej, chyba że kierujący takim podmiotem postanowił inaczej. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 roku, prezentują zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w nadchodzącym roku szkolnym, a poniżej wybrane z nich:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

   a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

   b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min.1,5m,

   c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

5. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Dopuszcza się używanie innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.

   MEiN zaznacza, że gorączką jest temperatura ciała wynoszącą 38 stopni Celsjusza lub wyższa, w takim razie dziecko, u którego wykrytą taką temperaturę nie może uczestniczyć w zajęciach oraz przebywać w wśród pozostałych uczniów. Każdy uczeń z objawami dającymi się powiązać z infekcja dróg oddechowych, których wyliczenie możemy znaleźć na stronie pacjent.gov.pl w postaci wysokiej gorączki, kaszlu, duszności czy kłopotów z oddychaniem, powinien zostać odesłany do domu.

   Więcej informacji na temat wytycznych na nadchodzący rok szkolny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r

Auror: Maciej Kopeć

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Bańczyk


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
134 0 15381
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2023