Home / Artykuły / Nielegalne uzyskiwanie informacji

Nielegalne uzyskiwanie informacji

02 czerwca 2017 0 1601

        W dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę rozwój techniki, w zasadzie każdy każdą informację może zdobyć, poprzez podsłuchy, małe kamerki, czy po prostu włamanie się na cudzego maila. Pamiętać jednak należy, że nielegalne uzyskanie informacji jest czynem zabronionym i sankcjonowanym przez art. 267 k.k. Zgodnie z art. 267 § 1 k.k. „Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zgodnie z art. 267 k.k. § 2 tej samej karze podlega osoba uzyskująca dostęp do całości lub części systemu informatycznego. Artykuł ten w szczególności zastosowanie w przypadku naruszenia tajemnicy korespondencji. Zgodnie z wyznaczoną linią orzecznictwa (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 3 lutego 2004 roku sygn. akt II KK 388/02) pomimo faktu że art. 267 k.k. jako naruszenie korespondencji traktują jedynie otwieranie "zamkniętych pism", to jednak przepisy te wyznaczały i wyznaczają aksjologiczny kierunek postępowania z wszelką korespondencją. W związku z powyższym poprzez naruszenie korespondencji należy również rozumieć czytanie sms-ów, wiadomości e-mail, korespondencji na wszelkiego rodzaju portalach społecznościowych bez zgody właściciela.

         Zgodnie z art. 267 § 3 k.k. karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat podlega ten, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem. Klasycznym przykładem sytuacji w której powyższy przepis może mieć zastosowanie jest chęć zdobycia dowodów w postępowaniu sądowym. Zgodnie jednak z orzecznictwem Sądu Najwyższego – Izby Karnej z 27 kwietnia 2016 roku sygn. III KK 265/15 „utrwalenie przebiegu rozmowy osób trzecich dokonane przez osobę prywatną stanowi co do zasady dowód dopuszczalny w postępowaniu sądowym, niemniej okoliczność ta sama przez się nie kreuje uprawnienia do podsłuchu i nie wyłącza odpowiedzialności karnej sprawcy takiego czynu na podstawie art. 267 § 3 k.k.” W związku z powyższym, nagrywając kogoś bez jego wiedzy, a następnie przedstawiając dane nagranie w sądzie jako dowód, należy liczy się, że osoba nagrana, może wnieść zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osobę nagrywającą. Bez znaczenia w tym przypadku jest, czy dowód z nagrania dopuszczony w toczącym się postępowaniu sądowym. Samo dopuszczenie takiego dowodu nie wyłącza odpowiedzialności sprawcy za czyn niedozwolony.

         Ważenia wymaga, że ten kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 art. 267 ujawnia innej osobie również podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Przygotował: Krzysztof Szwajda 

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

 

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach

 


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11888
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020