Home / Artykuły / Naruszenie dóbr osobistych w związku z rejestracją i używaniem domen internetowych

Naruszenie dóbr osobistych w związku z rejestracją i używaniem domen internetowych

21 czerwca 2016 0 2190

    W dzisiejszym świecie wartość domen internetowych jest nieoceniona. Mają one charakter zarówno identyfikacyjny, reklamowy i informacyjny. Bardzo często domeny internetowe pełnią funkcję wirtualnych wizytówek identyfikujących konkretne osoby bądź przedsiębiorców. Mają one podobne znaczenie jak firma, pod którą przedsiębiorca prowadzi swoją działalność czy też nazwa osoby prawnej. O tym, iż domeny internetowe są istotnym i cennym dobrem informacyjnym przesądza nadto fakt, iż coraz częściej pojawiają się sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych w związku z rejestracją i używaniem domen internetowych.

    Rejestracją domen internetowych w Polsce zajmuje się Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), istniejąca od 1991 roku jako jednostka badawczo-rozwojowa z misją podłączenia Polski do Internetu. Ma ona wyłączność na rejestrację i przydzielanie (na podstawie odpowiednich umów cywilnoprawnych) internetowych adresów domenowych w ramach tzw. nadrzędnej domeny krajowej .pl. Aktualnie wszystkie rejestracje domen krajowych dokonywane są przez partnerów NASK.

    Do grudnia 2002 roku regulamin, który obowiązywał każdy podmiot wykupujący domeny krajowe zastrzegał, iż Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa nie jest stroną w ewentualnym sporze co do prawa do danej nazwy. Tak więc stronie, która kierowała roszczenia w związku z wykupioną przez kogoś innego domeną, mogła dochodzić swoich praw wyłącznie przed sądem powszechnym. Dopiero uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia mogło doprowadzić do ewentualnego przeniesienia praw do domeny na rzecz prawowitego „właściciela” danej nazwy.

    Aktualnie właściwe dla rozstrzygania sporów o domeny internetowe są zarówno sady powszechne jak i sądy polubowne. W praktyce jednak to w trybie arbitrażowym przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji rozstrzygana jest większość spraw związanych z naruszeniem cudzych praw w wyniku rejestracji i używania domen z końcówka .pl. Aby jednak do tego mogło dojść obie strony sporu dotyczącego nazwy domeny muszą najpierw wyrazić zgodę na poddanie się trybowi negocjacyjnemu, a w razie jego niepowodzenia, będą musiały zaakceptować rozstrzygnięcie sprawy przez ten sąd. Taka zgoda stron w istocie jest dokonaniem tzw. zapisu na sąd polubowny w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego.

    Dobrami osobistymi osób fizycznych, które są najbardziej narażone na naruszenie w sieci są nazwisko oraz pseudonim artystyczny, albowiem mogą być łatwo zarejestrowane w nazwie domeny internetowej przez osobę nieuprawnioną. Do naruszenia prawa dojdzie tylko wtedy gdy da się taką osobę zidentyfikować. Za wyjątkiem bardzo oryginalnych i niepowtarzalnych nazwisk czy pseudonimów, które w sposób jednoznaczny mogą być skojarzone z konkretną osobą, zazwyczaj taka indywidualizacja może nastąpić dopiero na podstawie dodatkowych okoliczności. Będą to głównie dane znajdujące się na stronie internetowej. Nie w każdym przypadku można jednak mówić o bezprawnym naruszeniu dóbr osobistych. Z punktu widzenia naruszenia prawa do nazwiska czy pseudonimu rozstrzygające znaczenie ma fakt jakie treści są publikowane na stronie powiązanej z domeną. Ochrona dobra osobistego mogłaby być przyznana, jeżeli na stronie umieszczone byłyby treści nieprawdziwe, znieważające lub mające na celu poniżenie osoby w opinii publicznej. O ile strona internetowa nie zawiera takich informacji, występowanie z roszczeniami ochronnymi może okazać się przedwczesne.

    Za naruszenie dobra osobistego uznaje się także użycie w domenie internetowej bez zgody uprawnionego jego nazwiska lub pseudonimu w celach reklamowych do promowania towarów i usług. Adresy stron www zawierające znane nazwisko lub markę stanowią atrakcyjne narzędzie marketingowe.

    Wykorzystanie przez nieuprawniony podmiot nazwy innego podmiotu do rejestracji domeny internetowej prowadzi do wprowadzenia w błąd odwiedzających stronę co do tego, który podmiot w istocie funkcjonuje pod danym adresem. Nadto nieuczciwe wykorzystanie cudzego oznaczenia indywidualizującego pozwala nieuprawnionemu na wykorzystanie prestiżu i dotarcie do klientów podmiotu uprawnionego do danego oznaczenia  tj. nazwy, firmy czy znaku towarowego.

    W sprawach domenowych dotyczących przedsiębiorców obok tradycyjnie podnoszonych zarzutów naruszenia prawa ochronnego znaku towarowego lub naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji coraz częściej jako podstawę roszczeń wskazywane są przepisy kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych. Zgodnie z poglądem utrwalonym w orzecznictwie dotyczącym dóbr osobistych firma, pod którą prowadzi swoje przedsiębiorstwo dany podmiot, ma w stosunkach prawnych w jakie wchodzi, takie znaczenie, jak dla osoby fizycznej przedstawia jej nazwisko. W praktyce najwięcej sporów sądowych o domeny internetowe dotyczy nieuprawnionego wykorzystywania prawa do nazwy firmy oraz związanej z nią renomy. Do naruszenia prawa dojdzie, jeżeli w adresie domeny zostanie użyta nazwa osoby prawnej w sposób mogący doprowadzić do wprowadzenia w błąd odwiedzających tę stronę.

    Adwokat Piotr Bańczyk w swojej praktyce zawodowej niejednokrotnie skutecznie prowadził sprawy o naruszenie dóbr osobistych w Internecie. Do zakresu zawodowej działalności Adwokata Piotra Bańczyka należą także sprawy związane z rejestracją i używaniem domen internetowych. Kancelaria Adwokacka adwokata Piotra Bańczyk zapewnia fachową i rzetelną obsługę prawną w tego typu sprawach.

Przygotował: apl. adw. Paweł Dratwa

 

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11988
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020