Home / Artykuły / Fałsz materialny dokumentu w postaci faktury

Fałsz materialny dokumentu w postaci faktury

10 maja 2018 0 1663

         29 listopada 2017 roku wprowadzono zmiany do Kodeksu karnego w przedmiocie odpowiedzialności za tzw. ,,nierzetelne wystawienie faktury VAT. Zgodnie z art. 271a §1 k.k. odpowiedzialność karną ponosi ten, kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa .

         Przestępstwo to jest przestępstwem powszechnym, a głównym dobrem chronionym tym przepisem jest wiarygodność faktury (zgodność treści faktury z prawdą).

         Definicja faktury zawarta została w art. 115 § 14 a k.k. i w tym zakresie ustawodawca odwołał się do Ustawy o podatku od towarów i usług przyjmując, że  fakturą jest dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług . Zgodnie natomiast z powołanym przepisem, za fakturę uważa się ,,dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie”. 

            Ustawodawca w art. 271a kk przewidział odpowiedzialność karną zarówno za wystawienie nieprawdziwej faktury jak również za jej używanie. Poświadczona w fakturze ,,nieprawda” dotyczyć musi okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym.

         Przepis ten stanowi niewątpliwie dopełnienie art. 271 k.k. i 273 k.k.

         Ustawodawca przewidział surową sankcję karną zarówno za wystawienie nierzetelnej faktury, jak i za posłużenie się taką fakturą. Typ podstawowy przestępstwa zagrożony jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Typy kwalifikowany opisany w § 2 odnoszący się do faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (tj. 5 000 000 zł) lub uczynienie sobie z popełnienia omawianego przestępstwa stałego źródła dochodu został uznany za zbrodnię i zagrożony jest karą od 3 lat pozbawienia wolności.

         Dopełnieniem art. 271a k.k. jest art. 277 k.k., zgodnie z którym, kto dopuszcza się przestępstwa z art. 271 a § 1 k.k. wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości podlega karze pozbawienia wolności nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

         Wprowadzenie powyższych regulacji być może rozwiąże problem kwalifikacji prawnej przestępstw polegających na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT i uszczupleniu należności publicznoprawnych. Sankcje karne przewidziane w wyżej omówionej regulacji są jednak znacznie dotkliwsze niż, te przewidziane przez ustawodawcę w Kodeksie karnym skarbowym. 

Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553)

Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 930

Przygotowała:

Adwokat Anna Kwietniowska

 

 

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk

ul. Dyrekcyjna 10/2

40-013 Katowice

tel. 32/209 09 71


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
126 0 12318
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2021