Home / Artykuły / Danina solidarnościowa 2019 r. Kara dla ludzi zaradnych i przedsiębiorczych?

Danina solidarnościowa 2019 r. Kara dla ludzi zaradnych i przedsiębiorczych?

03 grudnia 2018 0 1301

     Prezydent podpisał ustawę o daninie solidarnościowej. Ustawa przewidująca utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Fundusz ma być zasilany z części składki na Fundusz Pracy (0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy) i z daniny solidarnościowej od dochodów osób fizycznych zarabiających ponad milion złotych rocznie (4% od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy, przy czym suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne; w praktyce - 40 tys. zł od każdego kolejnego miliona złotych dochodów).

     Rząd szacuje, że osób zobowiązanych do zapłaty daniny solidarnościowej będzie ok. 21 tysięcy. Osoby te będą zobowiązane składać w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika (w tym, w którym rozliczają podatek dochodowy) deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w terminie do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego i w tym terminie będą musiały daninę wpłacić.

     Pieniądze z Funduszu zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, na zadania związane z promowaniem i wzmacnianiem systemu wsparcia dla niepełnosprawnych i na zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej.

     Danina solidarnościowa w ok. 70% dotknie przedsiębiorców, w tym średnie rodzinne firmy prowadzone w formie spółek osobowych albo jednoosobowych działalności gospodarczych. Zagrożeni obowiązkiem jej uiszczenia są również przedstawiciele wolnych zawodów, m.in. prawnicy, lekarze i architekci, ponieważ mają oni małe możliwości obniżania dochodu poprzez koszty podatkowe. Regulacja wprawdzie najmocniej dotknie ludzi najbogatszych, jednak i biedniejsi płatnicy zryczałtowanego ZUS powyżej płacy minimalnej będą musieć zapłacić o 0,15% więcej na Fundusz Pracy.

     W uzasadnieniu do ustawy podniesiono, że „aby umożliwić osobom niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków, umożliwiających przezwyciężenie barier utrudniających im pełnienie ról społecznych oraz pełne włączenie społeczne, by mogły funkcjonować na zasadzie równości z innymi osobami” oraz że „osoby niepełnosprawne wymagają szerszego wsparcia, by mogły korzystać – na zasadzie równości z innymi – z dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego rodzaju usług”.

     Pozostaje tylko pytanie, czy obowiązkiem świadczenia podstawowej pomocy dla osób niepełnosprawnych powinna być obciążana najlepiej zarabiająca część społeczeństwa polskiego, czy to jednak państwo powinno zapewniać tym osobom minimum godnej egzystencji, szczególnie w sytuacji, w której rząd zapewnia o bardzo dobrej kondycji finansowej państwa i spadku bezrobocia. Niewątpliwie omawiana regulacja zniechęci potencjalnych przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.


https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/2802372,Danina-solidarnosciowa-od-1-stycznia-2019-r-Prezydent-podpisal-ustawe.html

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/danina-solidarnosciowa-od-2019-r-prezydent,51,0,2421555.html

https://kancelaria-skarbiec.pl/publikacje/podatek-solidarnosciowy-konsekwencje.html


Sporządziła:
Magdalena Grzechac

Sprawdził i zatwierdził:
adwokat Piotr Bańczyk


Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice
tel.32 209-09-71
tel./fax 32 225-17-83
tel. 603-604-989
e-mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl
www.piotrbanczyk.pl


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11888
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020