Home / Artykuły / 75% podatek od nieujawnionych dochodów sprzeczny z konstytucją – jak więc odzyskać pieniądze zapłacone fiskusowi?

75% podatek od nieujawnionych dochodów sprzeczny z konstytucją – jak więc odzyskać pieniądze zapłacone fiskusowi?

02 października 2015 0 2771

W polskim prawie podatkowym istnieje 75% podatek płacony od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Wyrokiem z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie SK 18/09 Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zasady określania wysokości dochodu, od którego pobierany jest ten podatek, co daje możliwość odzyskania zapłaconych pieniędzy.

Trybunał Konstytucyjny wskazał, że przepisy regulujące tą szczególnie restrykcyjną instytucję obarczone są bardzo poważnymi wadami legislacyjnymi dotyczącymi ich konstrukcji i treści. Unormowane zostały bowiem w lakonicznych przepisach, które okazały się nieprecyzyjne i niejednoznaczne. Co więcej zauważone i wyjaśnione w orzecznictwie wątpliwości – wbrew zasadzie in dubio pro tributario (nakaz rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika) – z rozstrzygano często na niekorzyść podatników. Zgodnie z zakwestionowanymi przepisami wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia. W praktyce jednak organy podatkowe zamiast udowodnić podatnikom wysokość nielegalnie zdobytych środków finansowych przerzucają na nich ciężar wykazania, że wszelkie ich wydatki mają pokrycie w legalnych środkach. Trybunał podkreślił, że zakwestionowane przepisy prawne nie spełniają nawet wymogów właściwych dla standardu zwykłego poprawności legislacyjnej, chociaż – jako unormowania podatkowe – winny realizować wymogi właściwe dla standardu podwyższonego.

Wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 27 sierpnia 2013 r. Od tego dnia biegnie 1-miesięczny okres na złożenie wniosku o wznowienie zakończonego postępowania i uchylenie decyzji o wymiarze podatku. W konsekwencji takiego uchylenia organ będzie obowiązany do zwrotu zapłaconych pieniędzy. Wniosek należy złożyć do organu, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji. Czynność ta nie jest związana z jakąkolwiek opłatą, a termin jej dokonanie mija z dniem 27 września 2013 r.

 

Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka w Katowicach


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
133 0 14765
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2023